PRE ZAMESTNANCOV

Práce je v živote každého dôležité, je zdrojom príjmov, zaradením sa do spoločnosti a taktiež príležitosťou na sebarealizáciu, vzdelávanie a profesionálny rast.

V našej spoločnosti ponúkame pracovníkom získavať nové pracovné skúsenosti v rôznej oblasti, profesionálne sa vzdelávať a dosahovať tak svoje ciele v pracovnom i osobnom živote.

Personálny výber je službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu uchádzačov.


Postup výberu prebieha po podrobnom rozanalyzovaní požiadaviek:


O zamestnancov je postarané komplexne:

Zaujala Vás naša ponuka, chcete viac informácii? Neváhajte nás kontaktovať. Sme Vám k dispozícii na uvedenej adrese v kontaktoch.