PRE FIRMY

Kvalitní pracovníci sú základom dobre fungujúcej spoločnosti. Získanie vhodných pracovníkov je časovo a finančne náročne.

Naša spoločnosť Vám ponúka objektívny výber tých najvhodnejších kandidátov na Vami požadované pozície.

Výberové konanie pracovníkov je individuálne a dôsledné, presvedčíte sa že nami odporúčaní pracovníci sú tí najlepší.


Zaistíme Vám pracovníkov pre rôzne pozície:


Prečo žiadať našich pracovníkov?


Zaručíme sa, že všetci pracovníci sú odborne vyškolení v oblasti bezpečnosti práce a sú vedení k maximálnej efektivite využitia pracovného času.

Naši pracovníci sú vám k dispozícii 7 dní v týždni.

Pri väčšom počte pracovníkov je na každej prevádzke zodpovedný nami platený koordinátor, ktorý zabezpečuje dochádzku a bezproblémový chod prevádzky.


Budujeme si vzájomnú dôveru s klientom ako základ úspechu vzájomnej spolupráce.

Ako postupovať:

Na základe Vašej požiadavky s naším konzultantom, individuálne pripravíme zamestnancov na úspešné zvládnutie pracovnej náplne, ktorú od nich očakávate.

Pracovník Vám bude prenajatý na dobu pre Vás vyhovujúci, taktiež bude pripravený vycestovať do ktorejkoľvek krajiny na základe Vašej požiadavky,kde sa presvedčíte o našej flexibilite a profesionalite.

V prípade nespokojnosti s vybraným pracovníkom agentúra promptne nahradí pracovníka novým.

Slovenskí pracovníci sú považovaní v celej Európe ako veľmi spoľahlivý a dobre vykonávajúci svoju prácu. Súčasne sú vysoko mobilní.

Ak Vás našej referencie presvedčili, neváhajte kontaktovať našu agentúru a využite nami ponúkanú pracovnú silu efektívne a bez problémov.

Pripomínam, že u nás ma posledné slovo klient.