Vitajte na stránke P.T. INTERIM s.r.o.

P T interim je pracovná agentúra pôsobiaca v Slovenskej republike ako aj v štátoch Európskej únie.

Naše hodnoty

 • hlavným bodom našej stratégie je flexibilita, spoľahlivosť a profesionalita našich zamestnancov
 • naším zamestnancom sa snažíme vytvoriť lepšie podmienky ako má konkurencia
 • poskytujeme všetkým klientom požadované služby na vysokej úrovni.
 • udržiavame trvalý kontakt poskytovania spoľahlivých informácii
 • snažíme sa urobiť všetky možné kroky, aby sme splnili požiadavky všetkých zákazníkov,
 • svoju činnosť vykonávame v rámci zákonných predpisov Slovenskej republiky, prípadne krajiny ktorej sa naše podnikanie týka.
 • Dodržiavame prepísané nariadenia, ktoré sa týkajú pracovno-právnej oblasti, podnikateľskej etiky, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.

Prečo voliť agentúru

Cieľom agentúry je zlepšiť, zjednodušiť a hlavne zrýchliť obsadenie pracovných miest našich klientov, kvalifikovanou pracovnou silou našimi zamestnancami prípadne uchádzačmi o zamestnanie.

Klientmi našej spoločnosti sú predovšetkým firmy pôsobiace v oblasti:

 • Stavebníctva
 • Služieb
 • Automobilový priemysel
 • Priemysel a výroba
 • Poľnohospodárstvo
 • Obchodu a marketingu
 • Brigádnických a sezónnych prác
 • A pod.

Všeobecné informácie

Od vstupu do EU 1.mája 2004 Slovensko je súčasťou jednotného trhu, ktorý zaručuje voľný pohyb tovaru, kapitálu, osôb a služieb. Podľa smernice 96/71/ES z 16.decembra 1996.

Voľný pohyb pracovníkov je základným právom v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.

Európsky parlament odobril aj vstup Slovenska do Schengenu 15. novembra 2007. Definitívne zrušenie hraničných kontrol bolo 21.decembra 2007 v Lisabone.

Slovensko 1.januára 2009 vstúpilo do eurozóny a vymenilo korunu za euro, stalo sa tak 16 krajinou eurozóny.

Sme držiteľom povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania v zmysle §29 ods.4 zákona o službách zamestnanosti.